Geachte bezoeker,

Welkom op de website van Jeannie Lelyveld, beeldhouwster te 's-Hertogenbosch. Wij bieden u hierbij graag de gelegenheid (nader) kennis te maken met een deel van haar gevarieerde oeuvre. Gewaardeerd door kunstliefhebbers, maar zeker ook interessant voor een breder publiek dat vakmanschap en verdieping in de beeldende kunst op waarde weet te schatten.

Haar werk heeft overwegend een klassieke uitstraling. De docent/schilder G. Princée heeft haar het fundament van de beeldende "spraak" meegegeven, waardoor zij in staat is gebleken een grote eigenheid in haar werk te leggen en te behouden.

Veel van haar beelden kenmerken zich door stevigheid en tegelijkertijd verfijning, tot uitdrukking gebracht in een divers gebruik van materiaal. De plastische vormgeving en haar nuancering leidt tot abstractie. Toch ontbreekt het niet aan waarachtigheid; waardoor de vorm van het werk zijn duidelijkheid toont.

Wij onderscheiden vier categorieën nl. sculpturen in Steen, Brons, Hout en Overige. Iedere sculptuur wordt kort beschreven.

Tenslotte wordt er in het laatste hoofdstuk meer informatie gegeven over een eventuele aankoop of huur van een sculptuur. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen in het hoofdstuk Contact. Het contactformulier daarin is niet alleen bedoeld voor eventuele kopers of huurders. Ook uw mening over het werk stellen wij zeer op prijs.

Wij wensen u veel genoegen bij het bezoek aan deze website en danken u voor uw belangstelling.


Colofon

Website hosting : Strato LivePages

Website en fotografie : Willem Doorten

Video en fotografie : Astrid Schaepkens

Samenstelling : Jeannie Lelyveld, Wies Thoms -Petter, Willem Doorten